disclaimer

disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en op alle aan NCA gelieerde websites. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Mocht je op basis van deze gegevens meer informatie willen, raden we je aan om contact ons op te nemen.

Functioneren van deze website

NCA stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. NCA kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. NCA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

NCA stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor NCA de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Informatie van derden

Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door NCA niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat NCA de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. NCA geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

NCA, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NCA worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan. (copyright)

Wijzigingen

NCA kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.